logo NodeSeekbeta

【已出】出2台德鸡euserv

明盘打包2台60
单台35

CPU
AMD Ryzen 5 1600X Six-Core Processor
Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1231 v3 @ 3.40GHz
xhj006 xhj006 xhj006

« 12
 • 帮顶,都是什么cpu哇

 • @catom #1 AMD Ryzen 5 1600X Six-Core Processor
  Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1231 v3 @ 3.40GHz

 • 绑定

 • 绑定 xhj006 xhj006 xhj006

 • xhj001

 • @TongTong #5 大哥早上好

 • 签名

 • 需要多久续期一次

 • @Pepsi #8 一个月续期一次,免费续

 • 这个续期的话是免费的吗

« 12

你好啊,陌生人!

我的朋友,看起来你是新来的,如果想参与到讨论中,点击下面的按钮!

📈用户数目📈

目前论坛共有7820位seeker

🎉欢迎新用户🎉