logo NodeSeekbeta

晚高峰一过,感觉又行了

晚高峰一过,感觉又行了 ac01

测试机∶Azure 东京

昨晚 11 点

 • 单线程

现在早上 10 点

 • 单线程
------------------------ 多功能 自更新 测速脚本 ------------------------
 Version        : v2023-09-07
 Usage         : bash <(curl -sL bash.icu/speedtest)
 GitHub        : https://github.com/i-abc/speedtest
------------------------------------------------------------------------
大陆三网+教育网 IPv4 单线程测速,v2023-09-07
------------------------------------------------------------------------
测速节点      下载/Mbps   上传/Mbps   延迟/ms   抖动/ms
电信 天津      386.20 Mbps  443.30 Mbps  51.80 ms   4.30 ms   
电信 甘肃兰州    2.40 Mbps   239.10 Mbps  66.40 ms   41.00 ms   
电信 四川成都    0.30 Mbps   6.90 Mbps   125.70 ms  252.40 ms  
电信 湖南长沙 5G  304.00 Mbps  307.80 Mbps  58.00 ms   7.20 ms   
电信 安徽合肥 5G  334.40 Mbps  628.40 Mbps  39.50 ms   0.50 ms   
电信 浙江宁波 5G  235.60 Mbps  581.30 Mbps  37.70 ms   7.50 ms   
电信 江苏镇江 5G  632.40 Mbps  662.10 Mbps  36.60 ms   7.50 ms   
电信 江苏连云港 5G 520.50 Mbps  0.80 Mbps   35.00 ms   1.70 ms   
移动 北京      609.30 Mbps  244.90 Mbps  120.00 ms  2.80 ms   
移动 甘肃兰州     失败     443.50 Mbps  123.50 ms  31.20 ms   
移动 广东深圳    0.50 Mbps   184.90 Mbps  93.20 ms   2.90 ms   
移动 浙江杭州 5G  243.60 Mbps  183.40 Mbps  83.20 ms   2.00 ms   
移动 陕西西安 5G  706.60 Mbps  99.40 Mbps   106.00 ms  8.10 ms   
联通 江苏无锡     失败      失败     35.60 ms   23.20 ms   
联通 四川成都    8.10 Mbps   5.70 Mbps   62.70 ms   1.90 ms   
联通 福建福州    347.80 Mbps  284.70 Mbps  56.20 ms   12.50 ms   
联通 辽宁沈阳    162.50 Mbps  211.50 Mbps  65.70 ms   10.30 ms   
联通 海南三亚    15.00 Mbps   335.40 Mbps  74.40 ms   17.30 ms   
联通 湖南长沙 5G  2.30 Mbps   461.10 Mbps  49.00 ms   3.90 ms   
联通 河南郑州 5G  19.20 Mbps   940.60 Mbps  49.10 ms   8.10 ms   
广电 重庆      0.60 Mbps   31.50 Mbps   86.10 ms   1.20 ms   
教育网 江苏苏州   0.30 Mbps   1.00 Mbps   140.50 ms  37.10 ms   
电信 宿迁 自建    跳过     443.00 Mbps   跳过     跳过    
------------------------------------------------------------------------
当前时间:2023-09-08 09:15:11 CST
北京时间: 2023-09-08 09:15:11+08:00
------------------------------------------------------------------------
 • 多线程
------------------------ 多功能 自更新 测速脚本 ------------------------
 Version        : v2023-09-07
 Usage         : bash <(curl -sL bash.icu/speedtest)
 GitHub        : https://github.com/i-abc/speedtest
------------------------------------------------------------------------
大陆三网+教育网 IPv4 多线程测速,v2023-09-07
------------------------------------------------------------------------
测速节点      下载/Mbps   上传/Mbps   延迟/ms   抖动/ms
最近的测速点    8201.26 Mbps  883.80 Mbps  1.97 ms   0.09 ms   
电信 天津      3616.50 Mbps  961.05 Mbps  68.72 ms   0.22 ms   
电信 甘肃兰州    13.85 Mbps   759.77 Mbps  63.59 ms   2.06 ms   
电信 四川成都    11.87 Mbps   812.11 Mbps  163.53 ms  10.54 ms   
电信 安徽合肥 5G  3807.94 Mbps  961.02 Mbps  38.43 ms   0.46 ms   
电信 江苏镇江 5G  4863.40 Mbps  960.81 Mbps  36.36 ms   0.60 ms   
电信 湖南长沙 5G  2807.66 Mbps  952.72 Mbps  67.41 ms   0.92 ms   
电信 江苏连云港 5G 4310.71 Mbps  44.88 Mbps   34.83 ms   0.23 ms   
移动 北京      2632.46 Mbps  955.66 Mbps  122.76 ms  0.17 ms   
移动 甘肃兰州    6.41 Mbps   932.02 Mbps  136.94 ms  8.23 ms   
移动 广东深圳    11.13 Mbps   653.17 Mbps  187.76 ms  154.31 ms  
移动 浙江杭州 5G  2894.64 Mbps  705.73 Mbps  85.02 ms   0.12 ms   
移动 陕西西安 5G  2685.48 Mbps  957.27 Mbps  133.28 ms  0.30 ms   
联通 江苏无锡    3876.50 Mbps  960.85 Mbps  36.55 ms   0.19 ms   
联通 四川成都    25.62 Mbps   355.90 Mbps  62.15 ms   0.30 ms   
联通 福建福州    5501.38 Mbps   失败     53.53 ms   0.19 ms   
联通 辽宁沈阳    2323.80 Mbps  581.46 Mbps  66.04 ms   0.80 ms   
联通 海南三亚    4729.78 Mbps  923.30 Mbps  76.86 ms   0.05 ms   
联通 湖南长沙 5G  141.74 Mbps  960.81 Mbps  76.18 ms   1.33 ms   
联通 河南郑州 5G  39.73 Mbps   960.70 Mbps  51.34 ms   0.29 ms   
广电 重庆      1.88 Mbps   23.92 Mbps   87.10 ms   0.45 ms   
教育网 江苏苏州   1.07 Mbps   19.53 Mbps   147.53 ms  209.28 ms  
教育网 北京     220.15 Mbps  366.71 Mbps  85.82 ms   0.02 ms   
教育网 上海     241.95 Mbps  262.00 Mbps  197.73 ms  0.79 ms   
教育网 江苏南京   619.21 Mbps  502.79 Mbps  110.64 ms  0.39 ms   
教育网 安徽合肥    失败     635.71 Mbps  106.36 ms  1.16 ms   
------------------------------------------------------------------------
当前时间:2023-09-08 09:30:48 CST
北京时间: 2023-09-08 09:30:48+08:00
------------------------------------------------------------------------
 • 这......都不是月月来,这明摆着天天搞,微软的小J 也难啊
  能有高峰时段好点的么?

 • 昨天中午开机刷了半天刷不到广州电信直连东京的IP,换了快20次,都是绕新加坡的。我怀疑路由是不是动态的,后面我直接开新加坡,下午的时候测试去程还是直连的,到了晚上又变化成绕东京才到新加坡了,囧rz

 • @沙雕网友 #2

  奠信,世界加钱可及。
  闷头刷?都以为自己是顶级野核啊...... 该绕照绕
  以为直连就没办法治你?各种烂接入线路早已恭候大驾多时........
  乖乖加钱吧你!
  xhj024

 • xhj010 白天用用还是不错的

 • 这不是废话吗,要不优化线路咋卖

你好啊,陌生人!

我的朋友,看起来你是新来的,如果想参与到讨论中,点击下面的按钮!

📈用户数目📈

目前论坛共有7827位seeker

🎉欢迎新用户🎉